top of page
Close-up van pen en notitieblok

Praktisch

Vakanties

 • Herfstvakantie: 21-10-2023 t/m 27-10-2023

 • Kerstvakantie: 23-12-2023 t/m 05-01-2024

 • Voorjaarsvakantie: 17-02-2024 t/m 23-02-2024

 • Goede Vrijdag / 2e Paasdag: 29-03-2024 t/m 01-04-2024

 • Meivakantie: 27-04-2024 t/m 10-05-2024

 • 2e Pinksterdag: 20-05-2024

 • Zomervakantie: 20-07-2024 t/m 01-09-2024

Vrije dagen

Middag voor de kerstvakantie

22-12-2023 vanaf 12:00 uur vrij

 

Middag voor de voorjaarsvakantie

16-02-2024 vanaf 12:00 uur vrij

 

Middag voor de zomervakantie

19-07-2024 vanaf 12:00 uur vrij

Halve studiedag:
01-02-2024 vanaf 12:00 uur vrij

Hele studiedag:

Donderdag

Vrijdag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

12-10-2023

19-01-2024

26-02-2024

21-05-2024

26-06-2024

Onze schooltijden

Op de Pirouette hebben wij een continurooster. De lessen zijn iedere dag van 8:30 tot 14:00 uur.

De leerkracht staat bij de deur van de groep om de kinderen te verwelkomen.

We starten de dag gezamenlijk, dus het is van belang dat alle kinderen er op tijd zijn.
De les duurt tot de genoemde tijden. Pas daarna zijn de kinderen klaar en komen ze naar buiten.
Kinderen kunnen soms klassendienst hebben. Ze zijn dan mogelijk wat later.

Grafieken bekijken

Onze rapporten

Drie maal per jaar worden ouders op de hoogte gebracht van de schoolvorderingen van hun kind(eren).

 

In oktober/november zijn de eerste ‘tien-minuten’ gesprekken. Er is dan nog geen rapport, maar er vindt wel een gesprek met de leerkracht plaats over de vorderingen van uw kind(eren).

 

Begin februari zijn er weer tien-minuten gesprekken voor iedereen, maar dan wel n.a.v. het eerste rapport. 

 

De laatste ronde gesprekken vindt plaats aan het eind van het schooljaar. Deze gespreken zijn facultatief. Ouders worden dan alleen uitgenodigd voor een gesprek, als het tweede rapport daartoe aanleiding geeft.

Indien u dat wenst kunt u ook zelf een afspraak maken met de leerkracht voor een toelichting op het tweede rapport.

Ziekmelden

U wordt dringend verzocht ziekte of verzuim van uw kind door te geven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.
 

Dat kan telefonisch door te bellen met:

036-5450425

 U kunt de melding ook doen via de mail: ziekmelding@kbspirouette.nl

Wij zijn verplicht om de aan- en afwezigheid van leerlingen te registreren. Indien uw kind afwezig is zonder kennisgeving vooraf, dan tekenen wij dit op als ongeoorloofd schoolverzuim. U doet er daarom verstandig aan de school op de hoogte te stellen wanneer uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim te doen tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Een berichtje doorgeven via een leerling raden wij u sterk af, omdat daardoor misverstanden kunnen ontstaan. Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf ongeveer 8.45 uur zelf contact met u zoeken.

melden tussen 8:00 - 8:30
036-5450425
ziekmelding@kbspirouette.nl

Junior MR

Op onze school werken we met een junior MR. In deze meepraatraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit al deze groepen wordt een leerling gekozen, die een jaar zitting nemen in de Junior MR.

 

Onder begeleiding van een ouder uit de medezeggenschapsraad en de directeur gaan de kinderen met elkaar in gesprek.

 

Het doel van de Junior MR is het bieden van een platform, waarbij onze leerlingen kunnen meepraten en denken over onderwerpen, die zich afspelen op school.

Kids in Preschool

KinderCentrumAlmere

“We hebben de handen ineengeslagen” vertelt Renate van Velzen, directrice van KinderCentrumAlmere (KCA) enthousiast. Samen met KBS de Pirouette zijn we een integraal kindcentrum (IKC) geworden. We hebben ruim tien jaar ervaring in het bieden van kinderopvang
en ook samenwerken met basisscholen is ons niet vreemd. Dit doen we bijvoorbeeld in Poort met De Duinvlinder en in Lelystad met de Toermalijn.

Binnen een IKC is er een warme overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit eenzelfde missie en met één pedagogische visie. We zorgen er samen voor dat de kinderen de best mogelijke start krijgen in hun educatieve reis.

Zo begin je als baby op de babygroep, stroom je als peuter door naar de peutergroep waarna je vervolgens naar de basisschool gaat. Aan het einde van de schooldag worden de kinderen weer opgevangen door het BSO team van KinderCentrumAlmere. Vanaf de allereerste inschrijving tot aan de middelbare school wordt je kind opgevangen onder één dak. Hoe fijn is dat! In een vertrouwde omgeving stromen kinderen tussen de 0 en 13 jaar rustig door van opvang naar het onderwijs. Het is volledig op elkaar afgestemd. Niet alleen tijdens schoolweken maar ook in vakanties.

Dus ben je op zoek bent naar een plek onder één dak waar jouw kind kan spelen, leren en zich op allerlei manieren kan ontwikkelen, dan is IKC de Pirouette precies wat je zoekt! Wij bieden opvang voor de allerkleinsten op het kinderdagverblijf (KDV) en vanaf 4 jaar buitenschoolse opvang (BSO). Daarna kan je kind doorstromen naar basisschool KBS de Pirouette.

Kinderopvang

Binnen spelen, knutselen en bouwen de kinderen naar hartenlust aan de tafel, waarna ze vervolgens lekker buiten gaan uitwaaien op het ruime buitenplein. Er wordt vrolijk gefietst en gerend en hier en daar zelfs een pirouetje gemaakt!

KinderCentrumAlmere (KCA) vindt het belangrijk dat kinderen kunnen spelen, leren en vrienden maken. Daarnaast bieden wij unieke opvang op sfeervolle locaties. Elke dag zijn er verse warme maaltijden uit onze eigen keuken. Wij vinden het belangrijk om een vertrouwde en veilige omgeving te bieden, daarom werken wij zoveel mogelijk met dezelfde vertrouwde gezichten op de groep. Daarnaast volgen we het “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar”. Vanuit deze basis biedt ons kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling. Onze kinderopvang is een aanvulling op de gezinsopvoeding waardoor je als ouder de mogelijkheid hebt om je werk en kinderen te combineren.

In de school de Pirouette hebben wij 2 KDV groepen:

 • De Mezen (0-2 jaar)

 • De Uilen (2-4 jaar)

De twee groepen zijn mooi open en licht en hebben een natuurlijke sfeervolle inrichting. Vanaf de groep kunnen de kinderen zo de speeltuin inlopen vol belevenissen. Een prachtige plek voor baby’s, dreumesen en peuters.

Wil jij je kind graag aanmelden of wil je meer informatie over onze kinderopvang? Klik dan hier.

Buitenschoolse opvang

De schoolbel rinkelt, de schooldag loopt alweer op zijn einde. De jassen en tassen worden gepakt waarna de leerlingen zich verzamelen bij de uitgang van hun klaslokaal. Hier worden de leerlingen opgewacht door het BSO team van KinderCentrumAlmere (KCA) waarna ze vervolgens gezamenlijk naar de BSO lopen.

Wij willen met onze BSO (Kleuter)Sport kinderen onder professionele begeleiding laten bewegen waardoor we een basis leggen voor een verdere sportieve ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat kinderen meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing krijgen en zelfstandiger worden; ‘lekker in hun vel zitten’. Maar ook doelen als ontwikkelen zelfbeheersing en zelfstandigheid spelen hierbij een rol. Daarnaast leren we de kinderen samen te werken.

Boven de school de Pirouette hebben wij 4 BSO groepen:

 • BSO Sport

 • BSO Kleutersport

 • BSO Musical, Dans & Theater

 • BSO Chillen & Handvaardigheid

Bij de BSO Musical/Dans/Theater leert onze professionele docente de kinderen spelenderwijs en ieder op zijn of haar eigen niveau kennis te maken met muziek, toneelspel en dans uit bekende musicals. Zo bouwen ze het vertrouwen op om iets te presenteren aan het publiek.

Het schoolplein is vanuit elke groepsruimte goed te bereiken. Daar kunnen ze lekker rennen, voetballen, fietsen en spelen met vrienden! Voor elke schoolweek én elke vakantieweek maken we een tof activiteitenprogramma! Sporten, koken, drama en kunst, voor ieder kind wat leuks!

Wil jij je kind graag aanmelden voor de BSO of wil je meer informatie over onze kinderopvang? Klik dan hier.

bottom of page