top of page
School is uit

Onderwijs

ONS ONDERWIJS GEVEN WE VORM MET

STIP

Op de Pirouette geloven we dat kinderen het meest leren op een natuurlijke manier: spelenderwijs, onderzoekend en vol plezier. Kinderen ervaren zo dat leren écht heel leuk is. Iedereen krijgt bij ons de kans om op zijn eigen manier te ontwikkelen. Ons onderwijs geven we vorm met STIP. Dat staat voor:

Structuur – er is een duidelijke doorgaande lijn binnen de klas en de school.
Toekomstgericht – we bouwen aan een solide basis voor ieders toekomst.
Integratie – basisvakken en cultuuronderwijs bieden we gemixt aan in prikkelende projecten.
Projectmatig – met projectmatig werken sluiten we optimaal aan bij de belevingswereld van het kind.

Wat dat betekent in de praktijk:

In de praktijk vertaalt STIP zich in een mix van ‘moeten’ en ‘mogen’, projecten waarin interesses en leerdoelen samen komen en duidelijke kaders waar de kinderen van op aan kunnen. Zo leren wij ze om stapje voor stapje verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en een ander.

Onze achtergrond is Katholiek, maar op de Pirouette zijn alle leerlingen welkom. Van de Katholieke gebruiken en vieringen maken we leerzame momenten, op een ontspannen manier geïntegreerd in onze onderwijsvisie.

bottom of page