top of page
Collega's die samenwerken

Ouders

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op onze school kent vele vormen. Ouders die betrokken zijn bij het leren van hun eigen kinderen, ouders die helpen op school bij verschillende activiteiten, ouders die meedenken over het beleid. Allemaal verschillende vormen van ouderbetrokkenheid, maar allemaal even belangrijk.

Oudervereniging

Geen school kan zonder de hulp en steun van ouders. Ouderhulp vindt binnen onze school op verschillende manieren plaats. Eén daarvan is de oudervereniging (OV). Het doel van de oudervereniging is het organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen, die het reguliere lesprogramma aanvullen.

Een man staat en lacht voor de vergaderzaal

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of de organisatie daar omheen.

Als u wilt meepraten over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad (MR). U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.

De MR van de Pirouette is op dit moment samengesteld uit twee ouders en twee leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen door hun achterban en hebben tenminste twee jaar zitting in de MR.

De leden van de MR voor het schooljaar 2023-2024 zijn:
namens de ouders: Jorien Bout-van Nus, Dominique Luchies en Martine Ritsma
namens het team: Lidwien Cremers en Annette Schnitker

De MR heeft ongeveer eens in de zes weken een vergadering op school. Deze vergaderingen zijn voor een deel openbaar. Voor vragen, opmerkingen en ideeën of het opvragen van de notulen kunt u mailen naar: mr@kbspirouette.nl

bottom of page