Onze school

De Pirouette is een middelgrote basisschool gelegen in Almere-Stad Parkwijk en maakt uit van de scholengemeenschap Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe. Vanaf huidig schooljaar zijn wij met de hele school verhuisd naar één locatie.

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs waarbij aangesloten wordt bij de basisbehoeften van ieder kind. De individuele mogelijkheden van kinderen worden gestimuleerd zodat zij kennis, vaardigheden en een attitude ontwikkelen die ze nu en later nodig hebben.

 

De visie van de school is vormgegeven in 5 V's (Vertrouwen, Verbinding, Vernieuwing, Verantwoordelijkheid & Veiligheid). Graag vertellen wij u hier meer over in een kennismakingsgesprek.

Op de Pirouette draait het om het leren voor  het leven!

 
 
pirouette team.jpg
 

Ons onderwijs

Op de Pirouette geloven wij dat ieder kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft. Ieder kind krijgt de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit waar te maken biedt de Pirouette onderwijs met STIP.

Wij geloven dat het belangrijk is dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die het best bij hem of haar past. In ons toekomstgerichte onderwijs ervaren kinderen dat leren écht leuk is. De Pirouette sluit aan bij de natuurlijke manier van leren: spelend, ontdekkend en onderzoekend. Op de Pirouette leren kinderen betekenisvol en met plezier!

 

Op onze school kunnen kinderen kind zijn en worden zij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Door de mix van ‘moeten’ en ‘mogen’ voelen de kinderen zich betrokken en leren zij in stappen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de ander. Ons onderwijs sluit aan bij wat er van kinderen gevraagd wordt, nu én in de toekomst.

 

Wij borgen de Voorwaarden om tot leren te komen in onze Vijf V’s:

- Veiligheid

- Vertrouwen

- Verbinding

- Vernieuwing

- Verantwoordelijkheid

Ons
bestuur

Onze school is één van de 28 scholen van stichting Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO). Alle scholen binnen de stichting hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. De SKO staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. Leidend principe is ‘eenheid in verscheidenheid’: de scholen vormen samen een lerende organisatie waarin kennis en ervaring wordt gedeeld.

 

De SKO heeft de missie om vanuit haar lokale en regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid, onderwijs en vorming aan te bieden aan kinderen. De SKO staat voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs. Hierbij legt zij het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. De SKO verbetert voortdurend de kwaliteit van haar activiteiten en investeert daartoe in onderwijs, personeel, relaties en faciliteiten. De SKO doet dit alles vanuit de katholieke of oecumenische grondslag.

logo-SKO.png
 

onze

partners

Om ons onderwijs vorm te geven werken we samen met een aantal partners. Voor meer informatie over deze partners kunt u op de logo’s klikken. U wordt dan doorgelinkt naar de website van de betreffende partner.

kinderWORLD.gif
praatmaatgroep.png
 
 
Hier zijn
wij

Iepenstraat 1-2
1326 DB Almere
Tel.: 036 545 0425

directie@kbspirouette.nl

Iepenstraat 1-2

1326DB Almere

036 545 0425

directie@kbspirouette.nl

Scholengroep Katholiek Onderwijs SKO