Onze school

KBS Pirouette is een katholieke basisschool in Almere Stad-Parkwijk. Naast het aanleren van basiskennis en –vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen, willen we kinderen voorbereiden op hun deelname aan de maatschappij.

 

De vaardigheden die ze daarbij nodig hebben, zoals samenwerken, je eigen mening vormen, problemen oplossen en kritisch leren nadenken vinden wij daarom als school net zo belangrijk.

Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn. We respecteren elkaar en luisteren naar elkaar ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Groepsvorming en sociale omgang krijgen op onze school veel aandacht, daarin wordt constant geleerd.

 

Niet alleen onze leerlingen zijn in ontwikkeling, ook wij als team leren elke dag bij. Als school zijn wij een mini gemeenschap waarin leren centraal staat. Oog hebben voor elkaar, elkaar helpen en samen vieren horen bij de Pirouette.

 
 
 

Ons
bestuur

Onze school is één van de 28 scholen van stichting Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO). Alle scholen binnen de stichting hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. De SKO staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. Leidend principe is ‘eenheid in verscheidenheid’: de scholen vormen samen een lerende organisatie waarin kennis en ervaring wordt gedeeld.

 

De SKO heeft de missie om vanuit haar lokale en regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid, onderwijs en vorming aan te bieden aan kinderen. De SKO staat voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs. Hierbij legt zij het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. De SKO verbetert voortdurend de kwaliteit van haar activiteiten en investeert daartoe in onderwijs, personeel, relaties en faciliteiten. De SKO doet dit alles vanuit de katholieke of oecumenische grondslag.

logo-SKO.png

Ons onderwijs

Op onze school staan de basisvakken centraal: rekenen, taal (incl. spelling) en (begrijpend) lezen. We leggen hiermee letterlijk de basis voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen in de toekomst .

 

Het werken in drie niveaugroepen bij de basisvakken zorgt ervoor dat leerlingen het onderwijs krijgen aangeboden dat past bij hun capaciteiten en leerstijl. Door te werken met groepsplannen houden we de ontwikkeling van elke leerling in beeld. Toetsen geven ons inzicht in welke leerstof een kind wel of nog niet beheerst. Zo wordt elke keer opnieuw bekeken waar het kind staat en welke niveaugroep het best bij hem of haar past.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en hun aanwezige talenten ook op ander gebied kunnen ontplooien. Daarom werken we bijvoorbeeld samen met Collage, het centrum voor cultuuronderwijs in Almere.

 

Daarnaast willen we kinderen leren samen te werken, kritisch te denken en zichzelf een mening te vormen, oplossingen te zoeken voor problemen, enz. Vaardigheden die niet uit een boekje geleerd kunnen worden, maar wel noodzakelijk zijn voor hun verdere leven in de maatschappij. Hieraan werken wij bijvoorbeeld tijdens de lessen wereldoriëntatie en nieuwsbegrip, maar ook het voeren van kringgesprekken en kijken naar het jeugdjournaal leveren hieraan een bijdrage.

 

Meer informatie over ons onderwijs en hoe wij dit vormgeven op de Pirouette, is te lezen in onze schoolgids.

 

onze

partners

Om ons onderwijs vorm te geven werken we samen met een aantal partners. Voor meer informatie over deze partners kunt u op de logo’s klikken. U wordt dan doorgelinkt naar de website van de betreffende partner.

kinderWORLD.gif
praatmaatgroep.png
 
 
Hier zijn
wij

Iepenstraat 1-2
1326 DB Almere
Tel.: 036 545 0425

directie@kbspirouette.nl

Hoofdgebouw

Iepenstraat 1-2

1326DB Almere

036 545 0425

directie@kbspirouette.nl

Scholengroep Katholiek Onderwijs SKO