Vakanties:

 

Herfstvakantie: 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 1-1-2021
Voorjaarsvakantie: 22-2-2021 t/m 26-2-2021

Goede Vrijdag/ 2e Paasdag: 2-4-2021 t/m 5-4-2021
Meivakantie: 3-5-2021 t/m 14-5-2021
2e Pinksterdag: 24-5-2021

Zomervakantie: 12-7-2021  t/m 23-8-2021

Vrije dagen:

Middag voor de kerstvakantie

18-12-2020 vanaf 12:00 uur vrij

 

Middag na carnaval

19-2-2021 vanaf 12:00 uur vrij

Middag voor de zomervakantie

9-7-2021 vanaf 12:00 uur vrij

Hele dag vrij: 

Studie tweedaagse maandag 17-8-2020 en dinsdag 18-8-2020

Studievrijdag 9-10-2020

Studiedonderdag 18-3-2021

Studiemaandag 26-4-2021

Koningsdag 27-4-2021

Studiewoensdag 23-6-2021

 

Onze
schooltijden

Op de Pirouette hebben wij een continurooster. De lessen zijn iedere dag van 8:30 tot 14:00 uur.

Bij de eerste bel verwachten we dat de kinderen in de klas zijn en dat ouders afscheid nemen. Bij de tweede bel begint de les.

De leerkracht staat bij de deur van de groep om de kinderen te verwelkomen. We starten de dag gezamenlijk, dus het is van belang dat alle kinderen er op tijd zijn.

 

De les duurt tot de genoemde tijden. Pas daarna zijn de kinderen klaar en komen ze naar buiten. 

 

Kinderen kunnen soms klassendienst hebben. Ze zijn dan mogelijk wat later.

 

 
 
 

Driemaal per jaar worden ouders op de hoogte gebracht van de schoolvorderingen van hun kind(eren). In oktober/november zijn de eerste ‘tien-minuten’ gesprekken. Er is dan nog geen rapport, maar er vindt wel een gesprek met de leerkracht plaats over de vorderingen van uw kind(eren). Begin februari zijn er weer tien-minuten gesprekken voor iedereen, maar dan wel n.a.v. het eerste rapport. 

De laatste ronde gesprekken vindt plaats aan het eind van het schooljaar. Deze gespreken zijn facultatief. Ouders worden dan alleen uitgenodigd voor een gesprek, als het tweede rapport daartoe aanleiding geeft.

 

Indien u dat wenst kunt u ook zelf een afspraak maken met de leerkracht voor een toelichting op het tweede rapport.

 

Onze rapporten
Bij ons
Ziekmelden

U wordt dringend verzocht ziekte of verzuim van uw kind door te geven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.
Dat kan telefonisch door te bellen met:

 tel.: 036-5450425

 U kunt de melding ook doen via de mail:

 

Wij zijn verplicht om de aan- en afwezigheid van leerlingen te registreren. Indien uw kind afwezig is zonder kennisgeving vooraf, dan tekenen wij dit op als ongeoorloofd schoolverzuim. U doet er daarom verstandig aan de school op de hoogte te stellen wanneer uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim te doen tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Een berichtje doorgeven via een leerling raden wij u sterk af, omdat daardoor misverstanden kunnen ontstaan. Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf ongeveer 8.45 uur zelf contact met u zoeken.

 
 

Op de jaarkalender vindt u naast de vakanties en vrije dagen ook andere informatie die voor u van belang is.

Bijvoorbeeld: vieringen, de schoolfotograaf en andere activiteiten.

U kunt de kalender online lezen of downloaden door er op te klikken.

 

Onze
jaarkalender
 

De junior

meepraatraad

Op onze school werken we met een junior MR. In deze meepraatraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit al deze groepen wordt een leerling gekozen, die een jaar zitting nemen in de Junior MR.

Onder begeleiding van een ouder uit de medezeggenschapsraad en de directeur gaan de kinderen met elkaar in gesprek.

Het doel van de Junior MR is het bieden van een platform, waarbij onze leerlingen kunnen meepraten em meedenken over onderwerpen, die zich afspelen op school.

De Junior
MR

Iepenstraat 1-2

1326DB Almere

036 545 0425

directie@kbspirouette.nl

Scholengroep Katholiek Onderwijs SKO