Schooltijden

SchooltijdenOm ouders met kinderen op de verschillende locaties zoveel mogelijk tegemoet te komen, zijn de schooltijden van de locaties verschillend.

De deur van de school gaat 15 minuten voor aanvang van de lessen open. De leerkracht staat vanaf dat moment bij het lokaal. Vijf minuten voor aanvangstijd van de lessen klinkt een eerste bel. Voor kinderen die dan nog buiten zijn, is dit het signaal om naar binnen te gaan, een jas op te hangen en het klaslokaal in te gaan. De leerkracht staat nog steeds bij het lokaal.

Op de officiële aanvangstijd van de lessen klinkt voor de tweede maal een bel. Alle kinderen zijn dan binnen. De deur van het leslokaal wordt gesloten en de leerkracht begint met de les. Voor de genoemde eindtijden geldt dat dit de eindtijden van de lessen zijn. De kinderen komen dus ná de genoemde tijden naar buiten.

De begin- en eindtijden van de lessen zijn als volgt:

Perzikstraat (groep 1 t/m 4) 8:30 – 14:00
Kastanjeplein (groep 5 t/m 8) 8:35 – 14:05

Lunches

In ons nieuwe continurooster eten alle kinderen tussen de middag op school.
Graag vragen wij u om uw kind een verantwoorde lunch en ook tien-uurtje mee te geven.
U kunt hierbij denken aan:
- ontbijtkoek
- Evergreen
- Sultana
- Milkbreak
- stukje fruit
- soepstengel

Contactgegevens

KBS Pirouette
Perzikstraat 22
1326 HN Almere
Tel.: 036 – 5450425

Kastanjeplein 41
1326 CC Almere
Tel.: 036 – 5232870

© KBS Pirouette 2019

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)