Junior MR

Junior MR foto

Vanaf het schooljaar 2011-2012  zijn wij gestart met de Junior MR. Junior MR staat voor: De Junior Meepraatraad.

Ook dit schooljaar, 2015-2016, hebben we weer een nieuwe Junior MR. Uit alle groepen 5 t/m 8 is een vertegenwoordiger gekozen. Dit jaar zitten Luca, Victor, Isabella, Dominique, Luuk, Zoë en Farshad in de Junior MR.

We vergaderen altijd met meester Sergio en de notulen worden gemaakt door Els (de moeder van Arco en lid van de echte MR).

Tijdens de vergaderingen bespreken we hoe we de school kunnen veranderen en hoe we het nog leuker kunnen maken. Inmiddels hebben we al een aantal ideeën voor dit schooljaar, zoals een wisselmiddag en een Anti-Pestdag organiseren.

We hebben ook ideeënbussen in elke klas, zodat kinderen ook mee kunnen beslissen over het bedenken van leuke activiteiten voor de school. Jullie kunnen hier al jullie ideeën in kwijt. Jullie kunnen denken aan:

-          Ideeën over het voetbalveld.

-          Ideeën over het schoolplein/buiten spelen.

-          Ideeën over toiletten.

-          Ideeën voor de schoolbibliotheek.

-          Ideeën over schoolboeken.

-          Ideeën over de pauzes.

We hopen dat er weer veel ideeën van jullie bij ons terecht komen. In de notulen van onze vergaderingen kunnen jullie lezen waar we mee bezig zijn. Als jullie meer willen weten over de Junior MR dan kunnen jullie dat natuurlijk ook altijd aan ons vragen.

Groetjes,

De Junior MR

 

NIEUWS

Contactgegevens

KBS Pirouette
Perzikstraat 22
1326 HN Almere
Tel.: 036 – 5450425

Kastanjeplein 41
1326 CC Almere
Tel.: 036 – 5232870

© KBS Pirouette 2019

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)