Groepen

Alle informatie betreffende de groepen kunt u vinden op klasbord.

Vraag naar de inloggegevens voor klasbord bij de betreffende leerkracht.

Contactgegevens

KBS Pirouette
Perzikstraat 22
1326 HN Almere
Tel.: 036 – 5450425

Kastanjeplein 41
1326 CC Almere
Tel.: 036 – 5232870

© KBS Pirouette 2019

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)