Aanvragen verlof

Regelmatig ontvangen wij aanvragen voor verlof. Over het algemeen gaat het dan ook om aangelegenheden waar u als ouder ook recht heeft op verlof.
Vanuit het ministerie zijn richtlijnen voor het geven van verlof. Het ministerie zet de komende periode steeds meer in op het controleren van scholen m.b.t. het naleven van die regels.
Als school kunnen wij zelfs boetes krijgen wanneer we ons niet aan die regels houden.
Vandaar dat wij als schoolleiding soms ook genoodzaakt zijn om bepaalde aanvragen af te wijzen. Mocht u zelf dan de keuze maken om het verlof toch op te nemen dan zult u dit achteraf bij de leerplichtambtenaar moeten verantwoorden. De leerplichtambtenaar zal dan achteraf tot een uitspraak komen.
Wij hopen dat u begrip heeft voor het feit dat wij ons als school goed aan deze regels moeten houden.

Contactgegevens

KBS Pirouette
Perzikstraat 22
1326 HN Almere
Tel.: 036 – 5450425

Kastanjeplein 41
1326 CC Almere
Tel.: 036 – 5232870

© KBS Pirouette 2019

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)