Agenda

28 oktober 2016 -
Disco

03 november 2016 -
Oudercafe

07 november 2016 - 11 november 2016
10 minuten gesprekken

09 november 2016 -
MR vergadering 19:30 Perzikstraat

09 november 2016 -
OV vergadering 20:00 Perzikstraat

Katholieke Basisschool Pirouette

Welkom op de website van KBS Pirouette!

Onze school bestaat sinds augustus 1996.

In 1998 namen we het hoofdgebouw aan de Perzikstraat in gebruik. In 1999 kwam daar de dependance aan het Kastanjeplein bij. In het schooljaar 2013/2014 heeft onze school 15 groepen: 1 t/m 4 op de Perzikstraat 22 en 5 t/m 8 aan het Kastanjeplein 41.

Omdat wij een katholieke school zijn, zijn wij een ‘bijzondere’ school, zoals dat heet in onderwijsland. Deze benaming ‘bijzonder’ geldt voor alle identiteitsgebonden scholen.
Toch vinden wij ons zelf ook ‘bijzonder’: vanwege de manier waarop wij ons verhouden tot de omgeving om ons heen, tot kinderen en tot u.

We zijn ook ‘gewoon’. ‘Gewoon’ omdat wij binnen ons onderwijs de nadruk leggen op hele gewone, voor de hand liggende zaken.
Kennisoverdracht, leren omgaan met elkaar, het bevorderen van de zelfstandigheid, leren samenwerken, oog hebben voor elkaar, het bevorderen van het plezier in het leren en oog hebben voor de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen.
Aspecten die op onze school als hele gewone zaken gezien worden, maar uiteindelijk de basis vormen voor een succesvolle en gelukkige ontwikkeling.

Wij zoeken daarbij met uw kind(eren) naar een balans tussen ‘gelukkig zijn en presteren’.
 
 
KBS Pirouette valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV), een samenwerkingsverband van 27 scholen in het primair onderwijs.

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)

Contactgegevens

KBS Pirouette
Perzikstraat 22
1326 HN Almere
Tel.: 036 – 5450425

Kastanjeplein 41
1326 CC Almere
Tel.: 036 – 5232870

© KBS Pirouette 2016

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)